Spitfire-afsnittet er rettet lidt til tekstmæssigt. Både Spitfire og Firefly afsnittene har fået tilføjet links til Flyvevåbnets bemalingstegninger for typerne

Reklamer