Forside

Tiger Moth

Tiger Moth S-6 et sted over det danske landskab

I marts 1933 modtog Hærens Flyvertropper 5 stk. DH.82 Tiger Moth til brug ved flyveskolen, der på den tid lå på Lundtofte flyveplads ved Lyngby, hvor i dag Danmarks tekniske Højskole ligger.

De fem fly blev indkøbt som supplement for flyveskolernes skolefly af typen DH.60 Moth og fik tildelt numrene S‑358 til S‑362, idet S‑351 til S‑357 var tildelt de syv DH.60 Moth fly. Typebetegnelsen ved Flyvertropperne blev ”I S” efter det typebetegnelsessystem, som indførtes i 1933, hvor S betegnede skolefly, og I betegnede første type (d.v.s. første type efter indførelsen af det nye system ‑ man tog ikke hensyn til, at der allerede havde været andre typer skolefly i tjeneste). Senere samme år ændredes flyenes numre til S-1 til ‑5.

Tiger Moth S-360 (senere S-3) på Kløvermarken (?). (Foto via Herluf Rasmussen)

Tiger Moth S-360 (senere S-3) på Kløvermarken (?). (Foto via Herluf Rasmussen)

Tiger Moth S-362, nummeret sidder på sideroret i den oprindelige bemaling (FHS)

Tiger Moth S-362, nummeret sidder på sideroret i den oprindelige bemaling (FHS)

Allerede året efter udvidedes bestanden med syv nye fly af den let forbedrede udgave DH.82A, som erstatning for de gamle DH.60 Moth, som samtidig udrangeredes. De nye fly fik numrene S‑6 til S‑12 og blev leveret 1 Kastrup d. 24/3 1934. Som erstatning for havarerede fly indkøbtes yderligere tre maskiner, S‑13 1 1935, S‑14 i 1936 og S‑15 i 1937.

Tiger Moth S-3 (FHS)

Tiger Moth S-3 (FHS)

Den 1. april 1934 flyttede flyveskolen til den nye Værløse Flyveplads, og dermed fik Tiger Moth’erne et nyt hjemsted, selvom forholdene var primitive 1 starten, hvor man måtte huse flyene i en telthangar, indtil man kunne rykke ind i den nybyggede Hangar 5 i marts 1935. I de syv år flyveskolen brugte Tiger Moth, totalhavarerede 3 af flyene i løbet af de første 3 år, herefter var der ikke flere tab, selvom der selvfølgelig var forskellige hændelser med større eller mindre skader, der kunne udbedres på værkstedet.

I 1938 blev S‑15 udlånt til greve Eigil Knuths og redaktør Ebbe Munchs ekspedition til Nordøstgrønland og i den forbindelse skulle flyet udrustes med pontoner, se næste side

I de første måneder af 1940 anvendtes Tiger Moth’erne til undsætningsflyvninger til øer der på grund af isvinteren var blevet afskåret fra omverdenen, og til dette brug blev nogle af maskinerne (alle?) udrustede med skiunderstel, som. delvist indkøbtes brugt, og delvist nyfremstilledes. Herved blev Tiger Moth formentlig den eneste danske militære flytype, der har anvendt både hjul, pontoner og ski som understel! (Flere andre typer har gennem. tiderne vekslet mellem hjul og ski eller hjul og pontoner, men så vidt vides ikke mellem alle tre typer understel).

Tiger Moth på ski

Tiger Moth på ski

Som for alle andre danske militærfly markerede d. 9. april 1940 et stop for videre flyvning, og alle de 12 tilbageværende Tiger Moth’er blev opmagasineret indtil videre. S‑4 blev opmagasineret på Kløvermarken, mens de øvrige kom til Avedøre. De fleste flys skæbne er herefter ukendt, bortset fra S‑15, der igen gjorde sig bemærket ved at skille sig ud fra flokken. S‑15 blev i december 1943 solgt til Sverige af tyskerne og fik d. 29/2 1944 den civile registrering SE-­ANK. Flyet havarerede d. 8/9 1946 ved Halmstad, hvor den udbrændte, hvilket også satte en stopper for forsøg på at få den tilbageleveret til Danmark.

Som en slags fodnote kan det nævnes, at der i december 1940 var planer om at lade DDL benytte S‑4, S‑7, S‑12 og yderligere et (ukendt) fly til isflyvninger, da også denne vinter blev meget streng. I den anledning blev registreringerne OY‑DBA, ‑DBE, ‑DBI og ‑DBO, reserveret (se link til tegning herunder). Disse planer blev dog opgivet igen, selvom man allerede var gået i gang med klargøring af flyene. De nævnte registreringer er i dag del af en blok, der er reserveret til brug for KZ‑ og Veteranflyveklubben.

Hærens Flyvertropper: Tegning D-20822, Tiger Moth, placering af civil registrering

Standard bemalingen af Hærens Tiger Moth’er var aluminiumsmalet over det hele med flynumre i sort på begge sider af kroppen.

Hjulnav var malet i en mørk farve, formentlig sort. Propellen var normalt grå eller umalet, men en del fly har også haft propellens centerparti malet sort. Den først leverede serie fly (S-358 til S‑362) var indtil omnummereringen til S‑1 til S‑5 i slutningen af 1933 bemalet som de gamle DH.60 Moth´er, med nummeret i små typer på sideroret, kroppens kokarde lige bag cockpittet, overplanets kokarder placeret længere inde på vingen og større kokarder på underplanet, end det der senere blev standard. Herefter blev disse maskiner malet om, således at placering og størrelse blev den samme som på de øvrige (senere leverede) fly, dog beholdt i hvert fald S‑2 og S‑3 en tid den oprindelige placering af kokarderne på vingerne.

Tiger Moth S-2, bemærk at kokarderne på overplanet sidder i den oprindelige position (FHS)

Tiger Moth S-2, bemærk at kokarderne på overplanet sidder i den oprindelige position (FHS)

S‑15 var som sagt malet “Grønlandsrød” på oversiden af over- og underplanerne og oversiden af bagkroppen og haleplanerne samt på hele halefinnen i forbindelse med turen til Grønland. Maskinen beholdt kokarderne på undersiden af underplanerne, men ikke på oversiden af overplanerne, benzintanken i overplanets centersektion forblev aluminiumsfarvet. Pontonerne var, så vidt det har kunnet konstateres, gråmalede.

Mindst 3 af maskinerne (bl.a. S‑12 ‑ og muligvis alle) nåede inden besættelsen at få påmalet splitflag på halen, som en art neutralitetsbemaling, i lighed med mange andre af Hærens fly. Det må antages, at flagene også blev påført på over‑ og underside af haleplanerne i lighed med gældende praksis, men dette har ikke kunnet bekræftes.

Tiger Moth bemalingstegninger

Hærens Flyvertropper: Tegning D-20402, Kendingsmærker for Tiger Moth og Dragon

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: